No-1, I Cross Street, Off. II Main Road,   Raja Annamalaipuram,Chennai – 600 028.
+ 91 44-24 311 411 / 412 / 413 / 414 / 415 + 91 44-24 311 416 merfmk30@yahoo.com
Flag Counter
MERF ALUMNI

PAST FACULTY


Dr SARA NINAN
AUSTRALIA

Dr GEORGE THOMAS
HOLLAND

Dr R ANAND
COIMBATORE

Dr BRINDAVANI BASKAR
THIRUNALVELI

Dr SIVAKUMAR ANNAMALAI
CANADA

Dr SUDHAKAR
ONGOLE

Dr K BALAKRISHNAN
COIMBATORE

Dr P KARTHIKEYAN
CUDDALORE

Dr Col. N RAMAKRISHNAN
PUNE

Dr DILIP RAGHAVAN
MUMBAI

Dr JAWAHAR NAGASUNDARAM
TRICHY

Dr K VIDHYADHARAN
KOCHI

Dr RAGHUNANDHAN S
CHENNAI

Dr VIKRAM P S J
CHENNAI

Dr ARUN MAGENDRAN
TRICHY

PRESENT FACULTY


Dr SATHIYA MURALI
CHENNAI

Dr KIRAN NATARAJAN
CHENNAI

Dr RAGHU NANDHAN
CHENNAI

Dr P VIJAYA KRISHNAN
CHENNAI

Dr S SUDHAMAHESWARI
CHENNAI

Dr A SENTHIL VADIVU
CHENNAI

IMPLANT OTOLOGY FELLOWS


Dr MAJOR DELWAR
DHAKA

Dr PRASHANTH SHARMA
MUMBAI

Dr DEEPANSHU SINGHAL
GWALIOR

Dr JOHN K THOMAS
KOCHI

Dr RABINDRA
KATMANDU

Dr SARAN KUMAR
CHENNAI
 

POST GRADUATES


Dr KIRAN NATARAJAN
CHENNAI
2001 - 2003

Dr JEETH JACOB
MUSCAT
2002 - 2003

Dr JAGADEESH MARDHANDUM
CHENNAI
2003 - 2005
 

Dr M PARTHIBAN
MADHURAI
2003 - 2005

Dr A SOODIMUTHU
TANJORE
2004 - 2006

Dr P VIJAYA KRISHNAN
CHENNAI
2005 - 2007
 

Dr S SUDHAMAHESWARI
CHENNAI
2004 - 2007

Dr K KARTHIKEYAN
COIMBATORE
2005 - 2008

Dr L SRIVIDYA
MYSORE
2006 - 2008
 

Dr ABUZAR INDOREWALA
NASIK
2006 - 2009

Dr TANMAY BANSAL
DELHI
2008 - 2010

Dr ANOOP AGARWAL
BARELI
2009 - 2011
 

Dr ARPANA
PATNA
2009 - 2012

Dr ASHISH ALAPPATT
TRISSUR
2010 - 2013

Dr JOHN K THOMAS
KOCHI
2011 - 2013
 

Dr SHYAM SUDHAKAR
CHENNAI
2011 - 2014

Dr PREETHI P
CHENNAI
2012 - 2014

Dr AMARNATH DEVARASETTY
SRIKAKULAM
2012 - 2015
 

Dr JERRY JACOB
KOCHI
2013 - 2016

Dr GEETHA NAIR
KOCHI
2013 - 2015

Dr THANGAMMAL BEGUM
CHENNAI
2014 - 2016
 

Dr VIBHA CHORDIA
BHILWARA
2014 - 2017

Dr K VIDHYADHARAN
KOCHI